Det er både frivilligt og gratis for alle erhvervsdrivende, der sælger eller udleverer pantbelagte engangsemballager, at melde sig til Dansk Retursystems indsamlingsordning og få afhentet tomme engangsemballager gratis.

Emballagerne tælles i Dansk Retursystems tælleterminaler, og derefter udbetaler vi pant til den tilmeldte virksomhed.

Alle erhvervsdrivende med salg eller udlevering af pantbelagte drikkevarer som fx butikker, kontorvirksomheder, kiosker, hoteller, restauranter, catering med flere kan tilmelde sig indsamlingsordningen.

Pantordningen er medvirkende til, at den tomme emballage samles ind, genanvendes og ikke flyder i naturen. Tilmeld dig den gratis indsamling af engangsemballager og være med til at beskytte miljøet – samtidig med at du slipper for selv at skulle bortskaffe den tomme emballage.

Læs mere om ordningen her, hvor du også kan tilmelde dig